TRAJNOSTNI RAZVOJ

Ekonomsko področje

X
Neposredno ustvarjena in distribuirana ekonomska vrednost skupine Sava Re77

(v EUR)

2017

2016

Indeks

Drugi ekonomski vplivi

     

Ustvarjena ekonomska vrednost*

519,8

516,0

100,7

Distribuirana ekonomska vrednost

508,8

475,0

107,1

Čisti odhodki za škode in drugi zavarovalni odhodki

313,6

285,7

109,8

Odhodki od finančnih sredstev

11,9

8,6

139,0

Drugi odhodki

2,8

2,5

110,2

Operativni stroški poslovanja**

87,7

90,7

96,7

Izplačila dividend

12,5

12,4

100,5

Odhodek za davek

8,8

7,8

113,3

Naložbe v družbeno skupnost (preventiva, donacije, sponzorstva)

3,2

3,0

107,1

Plačila, nadomestila in bonitete zaposlenim

68,4

64,4

106,3

Zadržana ekonomska vrednost

11,0

41,0

26,8

*Ustvarjena ekonomska vrednost = čisti prihodki od zavarovalnih premij + drugi zavarovalni prihodki + prihodki od naložb + drugi prihodki
**Operativni stroški poslovanja vključujejo provizije in druge obratovalne stroške, brez stroškov dela, sponzorstev, preventive in donacij
77: GRI 201-1
Nazaj na ostalo vsebino