TRAJNOSTNI RAZVOJ

Cilji

X

Ključne usmeritve in cilji na področju trajnostnega razvoja za leto 2018

Skupina prvič trajnostno poroča. Za to poročevalsko obdobje vseh ključnih vidikov trajnostnega poslovanja ni bilo mogoče ovrednotiti ali prikazati.
Posebne omejitve so v GRI kazalu tudi zabeležene. Da bomo lahko v naslednjem poročevalskem obdobju zagotovili ustrezno primerjalno analizo, predvsem pa spremljali napredek pri vključitvi trajnostnih vrednot v naše poslovanje, si za leto 2018 zastavljamo nekaj konkretnih ciljev:
 • Oblikovanje strategije trajnostnega razvoja skupine
 • Vzpostavitev ocenjevanja dobaviteljev po trajnostnih merilih
 • Sodelovanje na vsaj petih investicijskih konferencah
 • Vzpostavitev sistema spremljanja porabe energije in vpliva na okolje (ogljični odtis)
 • Vključitev trajnostnih načel v vsaj dva poslovna procesa
 • Vključitev okoljskih, socialnih in upravljavskih meril v politiko upravljanja naložb
 • Povečevanje vrednosti družbe za delničarje
 • Izboljšanje in vzpostavitev sistema korporativne varnosti
 • Ugotavljanje psihosocialnih tveganj med zaposlenimi in izvedba preventivnih aktivnosti
 • Krepitev digitalne pismenosti zaposlenih
 • Digitalizacija zavarovalniških storitev
 • Razvoj ali prenova vsaj enega zavarovalniškega produkta, ki spodbuja trajnostni razvoj
 • Ozaveščanje zaposlenih pri varčnem odnosu do energije
 • Spodbujanje zaposlenih k bolj zdravemu načinu življenja
 • Skrbni pregled človekovih pravic skozi poslovni proces
 • Nakup službenih vozil z nizkimi izpusti CO2
 • Prenova poslovnih prostorov sedeža Save Re v skladu s trajnostnimi usmeritvami
Nazaj na ostalo vsebino