Prenesite »Letno poročilo«
(*.pdf 15,1 MB)
EN

Pravne informacije

Spletne strani  Save Re, d.d. (v nadaljevanju Sava Re), so oblikovane z namenom omogočiti splošno informacijo o Savi Re in njeni dejavnosti.
Uporaba spletnih strani Save Re je predmet omejitev in pogojev navedenih v tem obvestilu. Z vstopom v katerokoli področje spletnih strani Save Re uporabnik soglaša z omejitvami in pogoji navedenimi v tem obvestilu.

Sava Re si bo z vso potrebno skrbnostjo prizadevala, da bodo informacije in podatki, vsebovani na teh spletnih straneh točne, celovite in ažurne, vendar pa Sava Re ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost, celovitost in ažurnost teh informacij in podatkov. Sava Re ali katerakoli druga oseba, ki je kakorkoli sodelovala pri izdelavi teh spletnih strani, ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica dostopa do, uporabe oziroma nemožnosti uporabe teh spletnih strani oziroma informacij ali podatkov, ki jih te spletne strani vsebujejo.

Vse informacije in podatki na teh spletnih straneh so zgolj informativne narave in nimajo pravnih učinkov ali posledic, razen v primeru, če je to izrecno navedeno. Vse informacije in podatki o družbi, njenih storitvah oziroma poslih, ki jih opravlja ter vrednostnih papirjih, ki jih vsebujejo te spletne strani, ne predstavljajo ponudbe ali vabila k izstavljanju ponudbe v zvezi s storitvami oziroma posli, ki jih družba opravlja ter vrednostnimi papirji.

Sava Re si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino teh spletnih strani, na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila. Omejitev odgovornosti iz tega obvestila se izrecno nanaša tudi na takšne spremembe.

Te spletne strani vsebujejo tudi informacije tretjih oseb in povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb. Sava Re ne odgovarja za informacije tretjih oseb.

Informacije in podobe, vsebovane na spletnih straneh Save Re, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, so lahko shranjevani, razmnoževani ali kako drugače razširjani le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti vsa opozorila o avtorskih in drugih pravicah (vir podatkov mora biti vidno označen, informacije morajo ostati nespremenjene).

Možno je, da obiskovalec spletnih strani pri njihovi uporabi posreduje določene informacije. Sava Re v zvezi s takšnimi informacijami ne prevzema nikakršne odgovornosti. Takšne informacije ne štejejo za zaupne ali zaščitene. Sava Re lahko takšne informacije prosto uporablja v kakršnekoli namene.